Home > Gaza, Hamas, Israel > Historiene som NRK ikke forteller

Historiene som NRK ikke forteller

MIFFs kritikk av NRK berører statskanalens grunn-narrativ, som i liten grad rommer den israelske virkelighetsoppfatningen, og der viktige stemmer ikke høres. Dette gir seg utslag i systematiske mangler ved NRKs dekning.

Historiene som NRK ikke forteller

Når MIFF kritiserer NRKs dekning av den arabisk-israelske konflikten – nå aktualisert ved Operation Protective Edge i Gaza, så handler dette om noe langt dypere enn at Sidsel Wold spissformulerer (jfr utsagnet om at IDF «skyter på alt som rører på seg»), eller bare gjengir FNs offisielle holdning til okkupasjonen og blokaden – og at vi ikke liker dette.

Det grunnleggende problemet ble godt oppsummert av forsker Cecilie Hellestveit i hennes rapport til Kringkastingsrådet 28.04.2011, nemlig at NRKs narrativ ligger nærmest opp til sekulære Fatah-miljøer og den israelske venstresiden, og at denne narrativen ikke rommer alle virkelighetsforståelsene som finnes i og om konflikten. Videre skriver Hellestveit at i den generelle dekningen er det særlig utelatelser som er påfallende, stemmer og perspektiver som ikke høres eller ikke kommer frem. I tillegg pekes det på en viss tendens til underrapportering om israelske forhold.

NRKs grunn-narrativ er at Israel som den sterke part er hovedansvarlig både for problemene og for løsningen – og dermed alene fortjener press og kritikk, mens palestinerne som den svake part fortjener vår sympati og støtte. Dette gir seg utslag i to typer systematiske mangler ved NRKs dekning:

 • Man utelater i stor grad å formidle faktainformasjon som viser det israelske perspektiv, eller nyheter som kan oppfattes som pro-israelske. Eksemplene er utallige og kan dokumenteres.
 • Praktisk talt fravær av kritisk journalistikk rettet mot de palestinske myndigheters vanstyre, inkludert mer enn 20 års offentlig finansiert hatindoktrinering og terrorglorifisering.

Her følger et lite knippefaktainformasjon som er underkommunisert av NRK:

 • Israel har flere ganger blitt angrepet av sine naboland, med det uttalte mål å «kaste jødene på havet». At Israel i sitt forsvar slo tilbake og tok kontroll over områder er fullstendig legalt etter folkeretten. Mens fra NRKs ståsted blir dette omtalt som Israelsk ekspansjonspolitikk. Arabisk aggresjon blir ikke problematisert.
 • Israel har gjentatte ganger tilbudt å gi tilbake områder i bytte mot fredsavtaler, men palestinernes svar har alltid vært nei, ettersom Israel krever at palestinerne avslutter konflikten og anerkjenner verdens eneste jødiske stat. NRK problematiserer ikke de palestinske myndigheters ukloke valg.
 • Israel trakk seg ut fra Gaza i 2005, og overlot bl.a 3000 drivhus til palestinerne som en starthjelp i å utvikle deres økonomi. Innbyggerne i Gaza «gikk bananas» og knuste alle drivhusene, og startet etter kort tid å sende inn raketter over Israel. NRK har ikke problematisert denne destruktive adferden, snarere forsvart den.
 • Hver måned sender Israel flere tusen trailerlass mat, medisiner og annet inn til Gaza. Kun produkter som kan brukes militært er det restriksjoner på. I tillegg behandles et stort antall pasienter fra Gaza på israelske sykehus. Likevel fortsetter NRK å beskrive Gaza som hermetisk lukket.

Undertegnede har flere ganger informert NRK om høyaktuelle nyheter fra Midtøsten som burde kvalifisert til oppslag i Dagsrevyen. Her er et lite utvalg av nyheter som NRK av påfallende grunner valgte å skåne sine seere for:

 • 11.mars 2011 ble en jødisk familie på 5 personer regelrett knivslaktet(fikk strupen skåret over) av palestinske terrorister på Vestbredden. Ifølge e-post fra Sidsel Wold hadde ikke NRK kapasitet til å dekke dette, bl.a pga tsunamien i Japan. Hadde dette vært en palestinsk familie drept av en israeler er det vel ingen tvil om at Dagsrevyen ville ryddet sendeflaten?
 • 15. juni i år trykket den Fatah-kontrollerte avisen Al-Hayat Al-Jadida en karikaturtegning hvor FIFAs logo for fotball-VM ble karikert og misbrukt til å hylle kidnappingen av tre jødiske tenåringer. Tegningen ble også publisert på Fatahs facebookside, og viser med all tydelighet at Fatah ikke forbereder sin befolkning på fredelig sameksistens med Israel, men snarere oppmuntrer til fortsatt hat. NRK forholdt seg taus.http://www.miff.no/palestinske-myndigheter-pa/2014/06/16MisbrukerfotballVMslogotilafeirekidnapping.htm
 • 6. juli i år tilsto en arabisk taxisjåfør i nord-Israel det groteske drapet på 19 år gamle Shelley Dadon, som ifølge Shin Bet var motivert av arabisk nasjonalisme. Jenta ble kidnappet på vei til jobbintervju og drept med 17 knivstikk. Denne tilståelsen kom samtidig som NRK hadde et stort fokus på drapet på en palestinsk tenåring. Hvorfor fortjener et nasjonalistisk motivert drap på en palestinsk tenåring utallige minutter på Dagsrevyen, kveld etter kveld, mens tilsvarende ugjerning mot en jødisk tenåring ikke fikk sendetid i det hele tatt? http://www.jpost.com/National-News/Israeli-Arab-taxi-driver-indicted-for-Shelly-Dadon-murder-motives-unclear-362055

NRK påstår at deres dekning av midtøstenkonflikten er balansert, men ifølge et intervju med Odd Karsten Tveit i VG Helg 12.april i år sa han rett ut at han ikke var balansert. Dette er noe israelvenner har påpekt i en årrekke, men som NRK hele tiden har avvist. Selv om OKT i mange tilfeller rent saklig sett kun forteller fakta, har hans vinkling og ordvalg gjennom mange år bidratt til å farge den oppfattelsen seeren sitter igjen med i Israels disfavør og palestinernes favør. Et veldig talende eksempel på hvordan en nøytral og «kjedelig» nyhet kan vinkles og farges i propagandaøyemed, fant sted da OKT skulle melde om brudd i forhandlingene mellom Arafat og Netanyahu (tror det var under Wye River i 1998). Da sa OKT:

«-Netanyahu…er steil…Arafat står fast!» Er det noen tvil om hvor sympatien plasseres her?

Det bør være hevet over enhver tvil at NRK ikke fremstår som en nøytral nyhetsformidler i spørsmål som angår den arabisk-israelske konflikten. MIFF kommer derfor fortsatt til å påpeke faktafeil, skjeve vinklinger, sammenblanding av reportasje og kommentar, tendensiøst språkbruk og bevisste unnlatelser, helt til NRK tar inn over seg at det finnes en annen virkelighetsforståelse av midtøstenkonflikten enn den som har vært rådende i norsk presse de siste ti-årene.

Ser fram til å høre hvilke grep NRK vil ta for å rette opp denne systematisk skjeve dekningen

Advertisements
Categories: Gaza, Hamas, Israel
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: