Home > Uncategorized > ”Kan man køre til Færøerne?”

”Kan man køre til Færøerne?”

October 28, 2013 at 5:46pm – Skrevet af: Bjørk Maria Krog Olsen

Der er delte meninger om, hvad Færøerne egentlig er for noget – og til tider også om, hvor det ligger henne. Alt i alt er Færøerne et lille, religiøst samfund med kvindeudvandring, homo-forfølgning og rigtig mange får – i hvert fald hvis du spørger de danske medier.  Men er det nu også rigtigt?

Skæv mediedækning

I Danmark er den typiske familie bønder; de er lidt religiøse, konen er underdanig, og manden går på jagt med vennerne. Landbruget har det ikke så godt, så EU må betale. Alle de unge flytter til København, og polakker kommer til Danmark for at tage det arbejde, som danskerne ikke gider. Derudover er der stor indvandring fra Mellemøsten, og det skaber øget kriminalitet.

– Sådan ville sammenfatningen af Horisont på DR fra den 21.oktober 2013 lyde, såfremt emnet havde været Danmark i stedet for Færøerne. Jovist, fremhævede Horisont flere sandheder om samfundet og færinger, men det samlede billede af Færøerne blev slemt fordrejet.

Emnet var ’kvindeflugt’, og de eneste to kvinder (blandt en længere række mænd), der kom til orde i udsendelse, var en tilflyttet thaikvinde og en 36 årig færøskstudine i København, der hellere ville til New York end til Færøerne. Udsendelsen fortalte stort set intet andet end, at færinger fisker, slagter får, ’importerer’ kvinder fra Thailand, og der er én færøsk kvinde i København, der hellere vil bo i en storby.

Og stilen er gennemgående i de danske medier. Historierne belyser særlige, tragiske eller yderliggående forhold på Færøerne, og historierne sælger stort samtidig med, at de underbygger et forkert realitetsbillede. Blandt den lange række sensationshistorier skrives der jævnligt om den homofobiske og religiøse formand for det kristne centerparti, Jenis av Rana (sidst i Information den 24. oktober). Der er næppe nogen tvivl om, at hans udsagn kan betegnes radikale i et humanistisk Skandinavien; dog lader det til at være betydningsløst for historierne, at partiet kun har en vælgertilslutning på 6 procent.

Jeg antager, at mange danskere ville føle sig fornærmede, såfremt samtlige af Pia Kjærsgaards udsagn repræsenterede et samlet Danmark i internationale medier – og DF har trods alt en betydelig vælgeropbakning på små 19 procent (Megafonmåling oktober 2013).

”Jamen, Færøerne er jo bare en dansk kommune”

Færøerne bliver gentagende gange fremhævet i medierne ved, at journalister benytter personer, hændelser eller fakta, der ikke er repræsentativt for den samlede situation – vel og mærke uden at de øvrige sider af sagen blive repræsenterede, og det underbygger en uvidenhed og en lang række fordomme om Færøerne, som præger det danske samfund.

Jeg oplever jævnligt danskere mene, at Færøerne er en dansk kommune. De spørger, hvor lang tid, det tager at køre dertil og tror, at Færøerne er mere eller mindre finansieret af den danske stat. Jeg har sågar mødt en dengang politisk ordfører, der spurgte, om Island ikke også var med iRigsfællesskabet.

En undersøgelse viser, at næsten halvdelen af alle danskere mener, at Færøerne får en væsentligt større økonomisk støtte (2-10>milliarder kroner) fra Danmark, end de gør, mens kun seks procent mener, at støtten er under en milliard (faktum: 632 millioner kroner årligt = 12% af det offentlige budget på Færøerne). Sjovt nok viser samme undersøgelse, at 40 procent af danskerne mener, at det er vigtigt at beholde Færøerne i Rigsfællesskabet.

Internationalt omdømme

Der er ikke nogen tvivl om, at der er en omfattende uvidenhed blandt danskere, hvad angår de øvrige lande i Rigsfællesskabet. Men man kan jo spørge, hvorfor det har en betydning, at der går nogle danskere rundt på fladlandet og tror, at færingerne bor i huler?

Efter udsendelsen i Horisont har historien om mændene, der bliver nødt til at købe deres koner, floreret på internettet. Historien er brugt af blandt andre BBC og Yahoo News. Selvom en historie som denne kan virkeharmløs i sig selv, har udenlandske mediehistorier en enorm indflydelse på Færøernes omdømme og dermed en indirekte indflydelse på øernes erhvervsliv (eksport, turisme mv.). Gentagne historier om homofobiske udsagn, kvindeflugt og incest skriger ikke ligefrem: ”Kom til Færøerne!”. Og det er ret uheldigt – for færingerne.

Derudover forudsætter et godt samarbejde, at parterne kender hinanden og forstår sig på hinandens forskelligartede forhold, forudsætninger og kultur, og det ville klæde de 40 procent af danskerne, der ønsker at bibeholde Rigsfællesskabet, som det er, at have en reel indsigt i Kongerigets tre dele.

Kilder:

http://www.dr.dk/tv/se/horisont/horisont-64#!/04:31

http://jaf.fo/news-faeroerne+for+sa+vidt+angar+danskerne+tabeloversigt+og+bemaerkninger+fra+respondenterne.htm

http://kvf.fo/valurslit-logtingsval-2011

http://www.information.dk/476162

Skrevet af: Bjørk Maria Krog Olsen

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: