Home > Uncategorized > Holocaust á tingi

Holocaust á tingi

Skrivligur fyrispurningur til løgmann um at gera 27. januar til almennan holocaustdag.

1) Vil løgmaður virka fyri, at almennur holocaust-dagur verður settur í gildi í Føroyum?

2) Um so er, fer løgmaður at skipa fyri, at hesin dagur verður eyðmerktur soleiðis, at hann fær eitt  innihald, har staðfesting av og djúphugsni um søguligu ræðuleikarnar gerst almenn tilvitan?

1. nov. 2005 samtykti ST einmælt við støði í Mannarættindasáttmálanum og Fólkadrápssáttmálanum frá 1948, at 27. januar skuldi vera altjóða minningardagur um Holocaust undir seinna heimsbardaga og øll onnur fólkadráp frammanundan og síðan. Hetta var júst 60 ár eftir, at týningarlegurnar vórðu fríaðar. Samstundis heitti ST á øll lond um at seta dagin í gildi sum almennan minningardag, soleiðis at komandi ættarlið kundu læra av søguni og forða fyri, at fólkadráp aftur vórðu framd.

27. jan. varð valdur sum tann mest ímyndandi dagurin, tí henda dagin komu sovjettiskar herdeildir fram til Auschwitz, har teir fríaðu teir 9000 fangarnar, sum eftir vóru, og sum tá hvørki orkaðu at ganga ella grulva. Stutt frammanundan hevði Heinrich Himmler givið boð um, at brenniovnarnir og gasskømurini skuldu spreingjast í luftina. 60.000 fangar vórðu noyddir at fara í deyðsgongu til aðrar legur. Hetta varð gjørt fyri at fjala sannleikan um týningina. 20.000 megnaðu at koma fram til Bergen-Belsen-leguna í Týsklandi, har teir vórðu fríaðir av bretskum herdeildum í apríl 1945.

Holocaust ímyndar øll fólkadráp, men er samstundis heitið á jødatýningini, sum nazistiska stýrið framdi, tá teir 1941 – 1945 drupu 6 mió. jødar. Hetta var liður í skipaðum rasupolitikki. Auschwitz rúmaði 135.000 fangum á sumri 1944. 1,1 mió. doyðu í leguni. Av hesum vóru 960.000 jødar, 140.000 póllendingar, 23.000 sigoynarar, umframt mangir aðrir minnilutar.

Ár 2000 hevði stjórnarstevnan “The Stockholm International Forum on the Holocaust“ álagt øllum luttakandi londum at minnast ofrini í Holcaust og at heiðra tey, sum vágaðu lívið og lótu lív í bardaganum ímóti Holocaust. Danmark luttók.

Longu ár 2002 kunngjørdi Anders Fog Rasmussen, at Danmark í framtíðini skuldi halda 27. jan. sum minningardag teirra, sum lótu lív ella vórðu pínd undir Holocaust og øðrum fólkadrápum. Fleiri lond hava bæði áðrenn og síðan sett ST-samtyktina í gildi, t.d. Bretland, Italia, Týskland og Kekkia, umframt ES sum stovnur.

Fólkadrápini hava verið mong í 20. øld. Nøkur dømi:

1.      Herero-drápið í Namibia í 1904: 65 tús. hererofólk doyðu

2.      Nama-drápið í Namibia í 1904: 10 tús. namafólk doyðu

3.      Armenara-drápið 1915 – 1922: 1,5 mió. armenar doyðu

4.      Stalin-drápini 1928 – 1953: 11 til 14 mió. politisk mótstøðufólk doyðu

5.      Holocaust 1941 – 1945: 6 mió. jødar doyðu

6.      Reyðu Khmer-drápini 1975 – 1979: 1,7 mió. kambodjanar doyðu

7.      Kurda-drápið hjá Saddam Hussein í 1988: 180 tús. kurdar doyðu

8.      Rwanda-drápini í 1990 og frameftir: 800 tús. tutsiar doyðu

9.      Bosnia-drápini í 1992 og frameftir: 100 tús. lótu lív

10.  Darfur-drápini síðan 2003: millum 100 og 300 tús. lótu lív

Um 150 føroyskir sjómenn doyðu beinleiðis av krígsávum og nazismuni undir seinna heimsbardaga. Av somu orsøk sótu 239 børn faðirleys í Føroyum.

Ì 20. øld vórðu umleið 40 mió. hermenn dripnir í kríggi; men orsakað av hesum kríggjum doyðu eisini 150 mió. sivilfólk í 20. øld.

Endamálið við holocaust-minningardegi er:

at ávara øll menniskju móti hugburði og atburði, sum kann føra til fólkadráp.
at menna undirvísing og undirvísingartilfar, sum kann forða fyri fólkadrápi.
at avdúka og forða fyri avnokting av Holocaust og fólkadrápum.

Við hesum í huga verður hesin álvarsligi fyrispurningur settur við tí endamáli, at løgmaður kann taka støðu til og svara, um hann og landsstýrið vil seta í gildi í Føroyum 27. januar sum almennan holocaustdag.

Á Føroya Løgtingi
28. januar 2013
Bjarni Djurholm, løgtingsmaður

Fólkadrápssamtyktin hjá ST 1948 er soljóðandi

De kontraherende parter, som har overvejet den erklæring, som De Forenede Nationers plenarforsamling fremsatte i sin resolution nr. 96 (I) af 11. december 1946 om, at folkedrab efter folkeretten er en forbrydelse, som strider mod De Forenede Nationers ånd og mål og fordømmes af den civiliserede verden; som erkender, at folkedrab til alle tider i historien har tilføjet menneskeheden store tab, og som er overbevist om, at internationalt samarbejde er nødvendigt, hvis menneskeheden skal befris for denne afskyelige svøbe,træffer herved følgende aftale:

Artikel I
De kontraherende parter bekræfter, at folkedrab, hvad enten det begås i fredstid eller i krigstid, efter folkeretten er en forbrydelse, som de forpligter sig til at forhindre og straffe.
Artikel II
I nærværende konvention forstås ved folkedrab enhver af nedennævnte handlinger, der begås i den hensigt helt eller delvis at ødelægge en national, etnologisk, racemæssig eller religiøs gruppe som sådan:
a) at dræbe medlemmer af gruppen,
b) at tilføje medlemmer af gruppen betydelig legemlig eller åndelig skade,
c) med forsæt at påføre gruppen levevilkår, beregnede på at bevirke gruppens fuldstændige eller  delvise fysiske ødelæggelse,
d) at gennemføre forholdsregler, der tilsigter at hindre fødsler indenfor gruppen,
e) med magt at overføre en gruppes børn til en anden gruppe.
Artikel III
Følgende handlinger skal være strafbare:
a) folkedrab,
b) sammensværgelse for at begå folkedrab,
c) direkte og offentlig tilskyndelse til folkedrab,
d) forsøg på folkedrab,
e) meddelagtighed i folkedrab.
Artikel IV
Personer, der begår folkedrab eller en anden i artikel III nævnt handling, skal straffes, hvad enten de er forfatningsmæssigt ansvarlige statsoverhoveder, tjenestemænd eller private personer.
Artikel V
De kontraherende parter påtager sig i overensstemmelse med deres forfatninger at gennemføre den lovgivning, der er nødvendig for at sætte nærværende konventions bestemmelser i kraft, og især at foreskrive effektive straffe for personer, der er skyldige i folkedrab eller en af de andre i artikel II angivne handlinger.
Artikel VI
Personer, der anklages for folkedrab eller for en anden i artikel III nævnt handling, skal stilles for en kompetent domstol i den stat, på hvis område handlingen er begået, eller for en sådan international kriminalret, som måtte have jurisdiktion i forhold til de kontraherende parter, der har anerkendt dens jurisdiktion.
Artikel VII
Folkedrab og de andre i artikel III nævnte handlinger skal ikke ved spørgsmål om udlevering betragtes som politiske forbrydelser. De kontraherende parter forpligter sig til i sådanne tilfælde at indrømme udlevering i overensstemmelse med deres gældende love og traktater.
Artikel VIII
Enhver kontraherende part kan anmode De Forenede Nationers kompetente organer om at tage de skridt i henhold til De Forenede Nationers pagt, som de anser for egnede til at forhindre og undertrykke de folkedrabsforbrydelser og andre handlinger, der omhandles i artikel III.
Artikel IX
Tvistigheder mellem de kontraherende parter om fortolkningen, anvendelsen og gennemførelsen af nærværende konvention, herunder sådanne som angår en stats ansvar for folkedrab eller en af de andre i artikel III nævnte handlinger, skal forelægges den mellemfolkelige domstol, når en af parterne i tvistigheden anmoder derom.
Artikel X
Nærværende konvention, hvis engelske, franske, kinesiske, russiske og spanske tekster skal være lige autentiske, skal bære datoen den 9. december 1948.
Artikel XI
Nærværende konvention skal indtil den 31. december 1949 stå åben for underskrift for ethvert medlem af De Forenede Nationer og for enhver ikke-medlemsstat, til hvilken plenarforsamlingen har rettet opfordring om at underskrive.
Nærværende konvention skal ratificeres, og ratifikationsdokumenterne skal deponeres hos De Forenede Nationers generalsekretær.
Efter den 1. januar 1950 kan nærværende konvention tiltrædes af ethvert medlem af De Forenede Nationer og af enhver ikkemedlemsstat, der som ovenfor nævnt har modtaget opfordring dertil.
Tiltrædelsesdokumenter skal deponeres hos De Forenede Nationers generalsekretær.
Artikel XII
Enhver kontraherende part kan nårsomhelst ved en notifikation, der rettes til De Forenede Nationers generalsekretær, udvide anvendelsen af nærværende konvention til alle eller visse af de områder, hvis udenrigsforhold vedkommende part leder og har ansvaret for.
Artikel XIII
Generalsekretæren skal på den dag, da de første tyve ratifikations- eller tiltrædelsesdokumenter er blevet deponeret, udfærdige en protokol og oversende et eksemplar af den til hvert medlem af De Forenede Nationer og til hver af de ikke-medlemsstater, der omhandles i artikel XI.
Nærværende konvention skal træde i kraft den halvfemsindstyvende dag efter datoen for deponeringen af det tyvende ratifikations eller tiltrædelsesdokument.
Enhver ratifikation eller tiltræden, der finder sted efter sidstnævnte dato, skal træde i kraft på den halvfemsindstyvende dag efter deponeringen af ratifikations- eller tiltrædelsesdokumentet.
Artikel XIV
Nærværende konvention skal forblive i kraft i et tidsrum af 10 år fra den dag, da den træder i kraft.
Den skal derefter forblive i kraft i efterfølgende tidsrum af fem år i forhold til de kontraherende parter, som ikke har opsagt den mindst seks måneder før den løbende periodes ophør.
Opsigelse skal ske ved en skriftlig meddelelse rettet til De Forenede Nationers generalsekretær.
Artikel XV
Hvis opsigelser medfører, at antallet a deltagere i nærværende konvention bliver mindre end seksten, skal konventionen ophøre at være i kraft fra den dato, da den sidste af disse opsigelser får gyldighed.
Artikel XVI
En anmodning om revision af nærværende konvention kan nårsomhelst fremsættes af enhver af de kontraherende parter i form af en skriftlig meddelelse, der rettes til generalsekretæren.
Plenarforsamlingen skal afgøre, hvilke skridt der eventuelt skal tages i anledning af en sådan anmodning.
Artikel XVII
De Forenede Nationers generalsekretær skal underrette alle De Forenede Nationers medlemmer og de i artikel XI omhandlede ikke- medlemsstater om følgende:
a) underskrifter, ratifikationer og tiltrædelser, der modtages i overensstemmelse med artikel XI,
b) notifikationer, der modtages i overensstemmelse med artikel XII,
c) datoen, på hvilken nærværende konvention træder i kraft i overensstemmelse med artikel XIII,
d) opsigelser, der modtages i overensstemmelse med artikel XV,
f) notifikationer, der modtages i overensstemmelse med artikel XVI.
Artikel XVIII
Originalen af nærværende konvention skal deponeres i De Forenede Nationers arkiv.
En bekræftet genpart af konventionen skal oversendes til alle medlemmer af De Forenede Nationer og til de ikke-medlemsstater, der omhandles i artikel XI.
Artikel XIX
Nærværende konvention skal indregistreres af De Forenede Nationers generalsekretær den dag, da den træder i kraft.

Minnissamtyktin um Holocaust og fólkadráp hjá ST 2005 er soljóðandi:

Resolution adopted by the General Assembly on the Holocaust Remembrance (A/RES/60/7, 1 November 2005)

The General Assembly,

Reaffirming the Universal Declaration of Human Rights, which proclaims that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind, such as race, religion or other status,

Recalling article 3 of the Universal Declaration of Human Rights, which states that everyone has the right to life, liberty and security of person,

Recalling also article 18 of the Universal Declaration of Human Rights and article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights, which state that everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion,

Bearing in mind that the founding principle of the Charter of the United Nations, “to save succeeding generations from the scourge of war”, is testimony to the indelible link between the United Nations and the unique tragedy of the Second World War,

Recalling the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, which was adopted in order to avoid repetition of genocides such as those committed by the Nazi regime,

Recalling also the preamble of the Universal Declaration of Human Rights, which states that disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind,

Taking note of the fact that the sixtieth session of the General Assembly is taking place during the sixtieth year of the defeat of the Nazi regime,

Recalling the twenty-eighth special session of the General Assembly, a unique event, held in commemoration of the sixtieth anniversary of the liberation of the Nazi concentration camps,

Honouring the courage and dedication shown by the soldiers who liberated the concentration camps,

Reaffirming that the Holocaust, which resulted in the murder of one third of the Jewish people, along with countless members of other minorities, will forever be a warning to all people of the dangers of hatred, bigotry, racism and prejudice,

1. Resolves that the United Nations will designate 27 January as an annual International Day of Commemoration in memory of the victims of the Holocaust;

2. Urges Member States to develop educational programmes that will inculcate future generations with the lessons of the Holocaust in order to help to prevent future acts of genocide, and in this context commends the Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research;

3. Rejects any denial of the Holocaust as an historical event, either in full or part;

4. Commends those States which have actively engaged in preserving those sites that served as Nazi death camps, concentration camps, forced labour camps and prisons during the Holocaust;

5. Condemns without reserve all manifestations of religious intolerance, incitement, harassment or violence against persons or communities based on ethnic origin or religious belief, wherever they occur;

6. Requests the Secretary-General to establish a programme of outreach on the subject of the “Holocaust and the United Nations” as well as measures to mobilize civil society for Holocaust remembrance and education, in order to help to prevent future acts of genocide; to report to the General Assembly on the establishment of this programme within six months from the date of the adoption of the present resolution; and to report thereafter on the implementation of the programme at its sixty-third session.

Vagaportal.fo

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: